забулен

прил. - прикрит, закрит, пребулен, затулен
прил. - скрит, таен, потаен, притаен
прил. - тайнствен, мистериозен, непонятен, неопределен
прил. - затъмнен, тъмен, замъглен, заоблачен, потъмнен, невидим

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • закрит — прил. прикрит, покрит, скрит, затворен, затулен, притулен, забулен, потулен, потаен, притаен …   Български синонимен речник

  • замъглен — прил. заоблачен, забулен, затъмнен, помътен, помътнен, замътен, непрозрачен, тъмен, мътен прил. скрит, прикрит прил. неясен, неразбран, неопределен, таен, неразбираем, неузнаваем, замотан прил. димен, задимен, запушен, опушен, пушещ, димящ прил.… …   Български синонимен речник

  • мистериозен — прил. тайнствен, потаен, загадъчен, таен, тъмен, неясен, забулен, прикрит прил. зловещ, мрачен, свръхестествен прил. окултен …   Български синонимен речник

  • мрачен — прил. тъмен, мътен, затъмнен, потъмнен, непрозрачен, непрогледен, забулен прил. неприветлив, навъсен, печален, скръбен, натъжен, замислен, загрижен, нерадостен, грижовен, песимист прил. злокобен, зловещ, гибелен прил. неясен, неразбираем прил.… …   Български синонимен речник

  • мътен — прил. тъмен, помътнен, потъмнен, потъмнял, помрачен, непрозрачен, нечист прил. смътен, неясен, неопределен, забулен прил. размътен, кален, зловонен прил. слаб, мъждив, блед, премрежен …   Български синонимен речник

  • покрит — прил. завит, скрит, закрит, забулен, затулен прил. захлупен, прихлупен, затрупан, заровен, засипан прил. заслонен, на завет, под стряха, под покрив прил. осеян, постлан, застлан, засеян прил. обвит …   Български синонимен речник

  • скришен — прил. скрит, скритен, потаен, забулен, затулен, неизвестен …   Български синонимен речник

  • смътен — прил. неясен, тъмен, замъглен, мътен, помътнен, затъмнен, мъглив, потъмнен, забулен, помрачен, мрачен прил. неопределен, неоформен, неочертан, двусмислен, неразбираем, неразбран, забъркан, заплетен, непонятен, необясним, неизвестен, неразгадаем,… …   Български синонимен речник

  • тайнствен — прил. таен, потаен, загадъчен, неразгадаем, тъмен, забулен, замъглен, неясен, непонятен, неопределен, скрит, неизвестен, неведом, прикрит, мистериозен, недостъпен прил. свръхестествен прил. неразбираем прил. зловещ, мрачен прил. мистичен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.